ඇමති දෙදෙනෙකුට, විපක්ෂ නායකට වාහන ගන්න ගෙවල් හදන්න ලක්ෂ 1000ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක්

0
184


ඉඩම් ඇමතිවරයාට, විපක්ෂ නායකවරයාට සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, කන්ද උඩරට හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයාගේ නිල නිවස අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 1000ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා අනාවරණය කර සිටියේය.

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් ස්තීර ලෙස ආබාධයට පත්වූවන්ට තවම මුදල් ආධාර ලබාදීමේ ස්ථිර වැඩපිළිවෙලක් ආණ්ඩු නිර්මාණය කර නැති බවත් ඔවුන් සඳහා තවමත් මුදල් වෙන් කර නැති බවත් අවධාරණය කළ බිමල් රත්නායක මහතා සඳහන් කර සිටියේ මෙවැනි තත්වයක් තුළ මෙලෙස ඇමතිවරු දෙදෙනෙකුට සහ විපක්ෂ නායකවරයෙකුට ලක්ෂ 1000ක් වාහනවලට සහ නිවාස අලුත්වැඩියාවට ආණ්ඩුව වෙන් කරන්නේ කුමන පදනමක් යටතේද යන්නයි.

මෙහිදී ඉඩම් ඇමතිවරයාට වාහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 430කුත්, විපක්ෂ නායකවරයාට වාහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 429.5කුත්,  කන්ද උඩරට හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයාගේ නිල නිවස අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 199කුත් වෙන් කර තිබෙන බවද එහිදී බිමල් රත්නායක මහතා සඳහන් කර සිටියේය.

කෙසේ නමුත් ඉඩම් අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා සඳහන් කර සිටියේ මෙම වාහන ලබාගන්නේ අලුතින් පත්වූ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට බවයි. එමෙන්ම කන්ද උඩරට හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කර සිටියේ තමන් එවැනි වියදමක් ඉල්ලා නැති බවයි. එම නිසා එම පරිපූරක් ඇස්තමේන්තුව ඉල්ලා අස්කරගන්නා බවද ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට සඳහන් කර සිටියේය.

එහෙත් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නැගී සිට සඳහන් කර සිටියේ තමන්ට අලුත් වාහනයක අවශ්‍යව ඇති බවයි. ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අලුත් වාහනයක් මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 429.5ක මුදල් වෙන් කර ඇත.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here