ආබාධිත රණවිරුවන් 4ක් මාරාන්තික උපවාසයක- වීඩියෝ

0
81
කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ නිරතවී සිටින ආබාධිත රණවිරුවන් සිව්දෙනෙක් මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ විශ්‍රාම යනවිට ලැබූ වැටුපටම සමාන විශ්‍රාම වැටුපක් ඔවුන් ජීවත්ව සිටින තාක් කල් ලබාදීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණු බව පැවසුවද යුද්ධයේදී මියගිය රණවිරුවන්ගේ භාර්යාවන්ටද එම වැටුප ලබාගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සලසන ලෙස ඉල්ලමින්. වැටුප් ගැටලුව ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here