අලි-ඇතුන් නඩු ඉවත දමන කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

0
57පුද්ගලික භාරයේ සිටිය දී අත් අඩංගුවට ගෙන රජයේ භාරයට පත් කළ හීලෑ අලි ඇතුන් 49 දෙනා ගෙන් දැනට වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ සිටින අලි ඇතුන් 30 දෙනා යළි පෙර හිමිකරුවන්ටම භාරදීමට ඉදිරිපත් කර ඇති කැබිනට් සංදේශයකට අනුමැතිය හිමිව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here